سوالات و پاسخ‌های پودمان پوشاک هفتم

پودمان پوشاک

پودمان-پوشاک-هفتم

 1. ویژگی نخ دوخت با کیفیت را بنویسید

  ص118

  یک نخ دوخت با کیفیت، نخی محکم، مقاوم و دارای ثبات رنگ است 

 2. بشکاف چیست؟

  ص119

  ابزاری برای باز کردن جادکمه و شکافتن درزهاست 

 3. پنج نمونه الیاف را نام ببرید

  ص131

  پنبه، کنف، پشم، ابریشم، و الیاف مصنوعی 

 4. مفهوم علامت زیر روی لباس چیست؟

   

  (جدول 10-3 صفحه 132)

  شست و شو با آب مجاز نیست 

 5. مفهوم علامت زیر روی لباس چیست؟

  (جدول 10-3 صفحه 132)

  فقط شستشوی دستی مجاز است

 6. مفهوم علامت زیر روی لباس چیست؟

  (جدول 10-3 صفحه 132)

  اتوکشی مجاز نیست

 7. علامت‌های زیر در پوشاک به چه عملیاتی مربوط می‌شود؟

  (جدول 10-3 صفحه 132)

  خشک شویی

 8. علامت‌های زیر در پوشاک به چه عملیاتی مربوط می‌شود؟

  (جدول 10-3 صفحه 132)

  خشک کردن

 9. مفهوم علامت زیر روی لباس چیست؟

  (جدول 10-3 صفحه 132)

  استفاده از هیچ سفید کننده‌ای مجاز نیست

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری