پرسش‌های پودمان پرورش و نگهداری گیاهان همراه با پاسخ

پرورش و نگهداری گیاهان

پودمان-پرورش-و-نگهداری-گیاهان-هفتم

 1. مشاغل مربوط به کشاورزی در چه گروههایی دسته بندی می‌شوند؟

  ص99

  شاغل مربوط به کشاورزی را میتوان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشینهای کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی و منابع طبیعی دسته بندی کرد. 

 2. دسته بندی کارهای کشاورزی را بنویسید.

  ص99
  1. بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی
  2. آماده کردن بستر کاشت
  3. کاشت
  4. داشت
  5. برداشت
  6. کارهای پس از برداشت
 3. در محیط زندگی گیاهان، چه عوامل و نیازهای مربوط به گیاهان، باید تامین شوند؟

  ص99

  باید همه‌ي عوامل و نیازهای گياهان (دمای هوا، میزان آب، بستر کاشت، مواد غذایی، رطوبت هوا و سایر نیازها) تأمین شود. 

 4. سه گل سمی را نام ببرید

  ص114

  دیفن باخیا، گل نرگس، گل صدتومانی 

 5. بستر کاشت چیست؟

  ص101

  به جایی که شرایط الزم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته میشود، بستر کاشت میگویند. 

 6. کود چیست؟
  موادی که باعث حاصلخیزی بستر گیاه و افزایش محصول و مرغوبیت آن میشوند کود نام ٔ دارد. کودها دو دسته آلی و شیمیایی هستند و پیش از کاشت یا پس از آن، به روش دستی یا ماشینی به گیاه داده میشود.
 7. چهار وسیله کاشت را نام ببرید.

  ص 102

  شن کش، آب پاش، کج بیل، الک 

 8. پنج روش کاشت (تکثیر) گیاهان را نام ببرید

  ص104
  • کشت دانه
  • قلمه زدن
  • خوابانیدن
  • تقسیم بوته
  • گرفتن پاجوش
 9. روش کشت دانه را شرح دهید.
  دانه اگر در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه میزند و گیاه جدیدی به وجود میآورد.
 10. روش قلمه زدن را شرح دهید

  اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط مناسب و در بستر مناسب بکارید و شرایط مورد نیاز آماده شود، قلمه رشد میکند و گیاه کاملی تولید میگردد.

 11. روش خوابانیدن را شرح دهید

  شاخه ٔ بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنه‌ی گیاه مادر در داخل خاک می‌کارند به گونه‌ای که جوانه‌ی انتهایی شاخه برای تولید گیاه جدید بیرون از خاک بماند.

 12. روش تقسیم بوته را شرح دهید.

  بســیاری از ِ گیاهان علفی چندساله مانند گل ســجافی را می‌توان از زمین بیرون آورد و با جدا کردن بوته‌های ریشــه دار و کاشــت آنها، گیاه جدیدی تولید کرد.

 13. روش گرفتن پاجوش را شرح دهید.

  روی ریشه برخی از گیاهان مانند درخت خرما شاخه‌هایی رشد میکند که به آنها پاجوش میگویند. با جدا کردن پاجوش، همراه با بخشــی از ریشه و کاشت آن، می‌توان گیاه دیگری تولید کرد.

 14. ویژگی بذر سالم (شوید) را بنویسید

  ص105

  بذر برای جوانه‌زدن باید سالم باشد (بیماری و آفت نداشته باشد، ترک خورده و شکسته نيز نباشد). همچنین ناخالصی نداشته باشد. 

 15. کاشت چیست؟

  ص106

  قرار دادن بذر (دانه یا قلمه) در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه جدید در خاک را کاشت میگویند. گیاهان با روشهای دستی یا ماشینی کاشته میشوند: بذرها نیز یا منظم یا درهم کاشته میشوند  

 16. چه ماهی از سال برای کاشت همه انواع نهال‌ کاملا مناسب است؟ 

  ص109

  اسفند ماه

 17. داشت چیست؟

  ص109

  داشت به کارهایی مانند آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سمپاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته ها میگویند که برای نگهداری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام میشود. به عبارتی دیگر به کلیه کارهایی که انجام میگیرد تا گیاه تربیت شده و به رشد مناسب برسد، داشت گفته میشود. 

 18. وجین چیست؟

  ص110

  ز بین بردن علف‌های هرز به‌صورت دستی یا با وسایل مکانیکی 

 19. سم پاشی چیست؟
  ص110
  کنترل علف هرز، حشرات، آفات و بیماری‌ها با سموم شیمیایی
 20. واکاری چیست؟

  ص110

  دوباره کاشتن بخش‌هایی که به تعداد کافی گیاه در آن سبز نشده است 

 21. تنک کردن چیست؟

  ص110

  حذف برخی ازگیاهان برای تأمین فاصلۀ مناسب بین بوته‌ها 

 22. قیم زدن چیست؟
  ص110
  ریسمان بستن قلمه گیاه به چوب برای نگهداری برخی گیاهان
 23. هَرَس چیست؟

  ص110

  حذف برخی از شاخه‌ها برای رسیدن هوا و نور بیشتر و آرایش شکل ظاهری 

 24. سِله شکنی چیست؟
  ص110
  نرمکردن سطح خاک کشت، درصورتی‌که سخت شده و ترک برداشته باشد
 25. آبیاری چیست؟
  ص110
  رساندن آب به گیاه
 26. آبیاری نادرست چه عواقبی دارد؟

  ص110

  يكى از كارهاى مهم داشت، آبیاری است. آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار به خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز، می‌انجامد. 

 27. زمان هرس کردن درختان چه موقع است؟

  ص111

  زمان هرس درختان پیش از بیدار شدن آنها از خواب زمستانه است. 

 28. محصولات ارگانیک چه محصولاتی هستند؟

  ص113

  در زمینهٔ کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک که در پرورش آنها موادی مانند کود شیمیایی، سم و مانند آنها به کار گرفته نشده باشد، پر طرفدار است، زیرا امروزه ثابت شده کاربرد بسیاری از مواد شیمیایی در دراز مدت به بدن انسان و طبیعت آسیب میرساند. 

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری