سوالات پودمان هدایت تحصیلی-حرفه‌ای با جواب

پودمان هدایت تحصیلی حرفه‌ای

هدایت-تحصیلی-نهم

 1. پس از آماده شدن، دانش آموز  انتخاب رشته را بر اساس چه معیارهایی انجام می‌دهد؟

  ص۱۳۶

  براساس 

  • توانایی
  • رغبت
  • استعداد
  • شخصیت
  • ارزشها 
  • با توجه به نیازهای جامعه 
  • با توجه به امکانات مدرسه و منطقه
 2. گام‌های لازم برای انتخاب رشته را نام ببرید

  ص۱۳۶
  1. شناخت خود
  2. شناخت نیازهای جامعه
  3. شناخت محیط
 3. منظور از شناخت خود چیست؟

  ص۱۳۶

  منظور از شناخت خود این است که شما بتوانید با شناخت از توانمندی‌ها، ارزش‌ها، رغبت‌ها، استعداد و شخصیت خود به رشته تحصیلی ــ حرفه‌ای متناسبی وارد شوید که بیشترین رضایت‌مندی را برای شما در پی داشته باشد.

 4. منظور از شناخت نیازهای جامعه چیست؟

  ص۱۳۶

  منظور از شناخت نیازهای جامعه، آشنایی با جهت گیری و نیازهای رشته‌های تحصیلی ــ حرفه‌ای کشور، استان و منطقه با شناخت مشاغل موجود در جامعه است.

 5. منظور از شناخت محیط چیست؟

  ص۱۳۶

  منظور از شناخت محیط عبارت است از شناخت رشته‌های تحصیلی ــ حرفه‌ای موجود در استان، منطقه و امکانات درون مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای است. این شناخت باعث کسب تجربه‌های بیشتر برای انتخاب مطلوب و مناسب است.

 6. شغل را تعریف کنید

  ص۱۳۶

  شغل (Job)، مجموعه کارها و وظایفی است که به وسیله یک شاغل انجام می‌شود. به صورت «استخدام شدن برای ارائه خدمت و یا برای مدتی خاص» تعریف می‌گردد. شغل محدود به زمان و فرد کارفرما است.

 7. حرفه را تعریف کنید

  ص۱۳۶

  حرفه (Occupation)، مجموعه مشاغلی که کارها و وظایف آنها با هم شباهت زیادی دارند، را شامل می شود. در فرهنگ و بستر به اینصورت تعریف شده است «مشغولیت اصلی فرد در طول زندگی». حرفه نسبت به شغل دارای مفهوم کلی‌تر است.

 8. انتخاب رشته‌ي شغلی در چه سنی بر اساس رویاها و احساس کودکی صورت می‌گیرد؟

  1. سه تا پنج سالگی
  2. شش تا هشت سالگی
  3. نه تا سیزده سالگی
  4. چهارده سالگی به بعد
  ص۱۳۹

  ۱) سه تا پنج سالگی

 9. انتخاب رشته‌ي شغلی در چه سنی بر اساس جنسیت صورت می‌گیرد؟

  1. سه تا پنج سالگی
  2. شش تا هشت سالگی
  3. نه تا سیزده سالگی
  4. چهارده سالگی به بعد
  ص۱۳۹

  ۲) شش تا هشت سالگی 

 10. انتخاب رشته‌ي شغلی در چه سنی بر اساس ارزش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد؟

  1. سه تا پنج سالگی
  2. شش تا هشت سالگی
  3. نه تا سیزده سالگی
  4. چهارده سالگی به بعد
  ص۱۳۹

  ۳)نه تا سیزده سالگی

 11. انتخاب رشته‌ي شغلی در چه سنی بر اساس منحصر به فرد بودن صورت می‌گیرد؟

  1. سه تا پنج سالگی
  2. شش تا هشت سالگی
  3. نه تا سیزده سالگی
  4. چهارده سالگی به بعد
  ص۱۳۹

  ۴)چهارده سالگی به بعد

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری