پرسش‌های پودمان مستند سازی

پودمان مستند سازی

مستند-سازی

 1. مستند سازی چیست؟
  ص۳۸
  مستندسازی شامل ثبت و ضبط چگونگی اجرای گام به گام یک پروژه، پژوهش و فرایند یک کار است
 2. مزایای مستند سازی را بنویسید

  ص۳۸
  • آسان کردن ارائه گزارش چگونگی اجرای پروژه، کار و ...
  • آسان کردن توسعه‌ی پروژه، کار و….
 3. برای اینجاد نسخه‌های الکترونیکی متنی از چه نرم افزاری می‌توان استفاده کرد؟
  ص۳۸
  واژه پرداز Word
 4. گام‌های لازم برای مستند سازی و تهیه گزارش را نام ببرید

  ص۳۹ تا ۴۱
  1. شناخت موضوع
  2. انتخاب منابع و جمع آوری اطلاعات
  3. پردازش و مستند سازی اطلاعات
  4. ارائه و اشتراک گذاری اطلاعات
 5. برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی یا از دست دادن اسناد الکترونیک (مثلا هنگام قطع برق) چه باید کرد؟

  ص۴۱

  لازم است پس از اعمال هر تغییری، اسناد خود را ذخیره کنیم

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری