سوالات پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات با پاسخ

پودمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربرد-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات-هفتم

 1. فاوا یعنی چه؟

  ص16

  فاوا کوتاه شده‌ی عبارت «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (ICT) است

 2. فناوری اطلاعات و ارتباطات را تعریف کنید

  ص 16

  به فرایندهایی که برای جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش ، تبادل و ارائه اطلاعات به کار می‌روند، فناوری اطلاعات و ارتباطات یا ICT می‌گویند.

 3. فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق چه ابزارهایی به کار می‌رود؟
  ص16
  ابزارهایی مانند رایانه، اینترنت و تلفن همراه
 4. مزایای استفاده از کارتهای بانکی را بنویسید

  ص۱۷
  • بی‌نیاز شــدن از حمل و نقل فیزیکی پول و کاهش خطر سرقت آن. 
  • افزایش ســرعت و دقت در عملیــات پولی. 
  • امکان اجرای عملیات مربوط به کارتهای بانکی در تمام ساعات شبانه روز،
  •  خرید آســان و مطمئن. 
  • صدور مجدد و مســدود نمودن کارت (درصورت مفقودشدن یا به سرقت رفتن)
 5. تاثیرات رایانه را در زندگی بنویسید

  ص۱۹
  • افزایش سرعت کارها 
  • آسانی اجرای کارها 
  • دقت بیشتر در اجرای کارها
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری