سوالات پودمان صنایع دستی نهم با جواب

پودمان صنایع دستی برجسته کاری روی فلز مس

صنایع-دستی-نهم

 1. مواردی را که باید در انتخاب طرح در نظر داشت، بنویسید
  ص۱۲۲
  برای انتخاب طرح دقت داشته باشید، طرح ساده و درعین حال جذاب باشد. بهتر است از طرحهای بومی استفاده کنید. طرحها میتوانند هندسی، گیاهی، انسانی یا حیوانی باشند.
 2. قلم نیم بُر چیست؟

  ص۱۲۳

  یکی از قلم‌های قلمزنی است. از این قلم  برای ایجاد فرورفتگی و برجسته کردن سطوح استفاده میشود

 3. قلم خوشه چیست؟

  ص۱۲۳

  قلم خوشه از قلم‌های قلمزنی است و از آن جهت ایجاد بافت استفاده میشود

 4. روش‌های برجسته کاری کدامند؟

  ص۱۲۵
  • برجسته کاری خطوط طرح
  • برجسته کاری سطوح طرح
 5. بافت قلمزنی چیست؟

  ص۱۲۶

  میتوانید با فشار قلم خوشه یا با خودکار، سطح ناهمواری را بر سطح ورق مسی ایجاد کنید. این سطح ناهموار و تفاوت سطح زبر و نرم را بافت میگویند

 6. پتینه چیست؟
  ص۱۲۷
  پتینه پوششی رنگی است که توسط قیر و حرارت بر سطح فلز مس به وجود میآید.
 7. نکات ایمنی در پتینه کاری را بنویسید

  ص۱۲۷
  • هنگام اجرای مراحل پتینه، هواکش یا هود روی اجاق گاز را روشن کنید تا مسمومیت هوایی ایجاد نشود و بوی قیر مجاری تنفسی شما را آزرده نکند.
  • استفاده از دستکش پارچه‌ای حین انجام دادن پتینه کمک میکند تا حرارت به دست شما منتقل نشود و دستانتان با مواد قیر و تینر آلوده نشود. لذا تا اتمام ٰ مرحلۀ پتینه دستکشها را از دستانتان درنیاورید.
  • هنگام پتینه، فاصلۀ خود را با شعلۀ اجاق گاز رعایت کنید. 
  • حتما در جایی که پتینه انجام می‌شود پارچه یا روزنامهای تمیز را پهن کنید تا سطح میز کار آلوده نشود. 
  • کار پتینه ً حتما باید تحت نظارت مستقیم دبیر انجام شود. 
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری