سوالات پودمان خودرو با پاسخ

پودمان خودرو

خودرو-نهم

 1. بخش‌های اصلی یک خودرو را نام ببرید

  ص۹۶ شکل۱-۸
  • بدنه خودرو
  • سیستم مولد قدرت
  • سیستم ایمنی
  • سیستم ترمز
  • سیستم انتقال قدرت
  • شاسی خودرو
  • سیستم تعلیق
  • سیستم الکترونیکی
  • سیستم فرمان
 2. خواندن دفترچه‌ی راهنمای خودرو چه فایده‌ای دارد؟

  ص۹۷

  دفترچه‌ی راهنما به کاربران کمک میکند که به راحتی از خودرو استفاده نمایند و با رعایت و انجام دستورالعمل‌های نگهداری آن، ضمن افزایش طول عمر کاربری خودرو، موجب حفاظت از خودرو و سرنشینان آن و کاهش مصرف سوخت میشود.

 3. دلایل ضروری بودن انجام بازدیدهای دوره‌ای خودرو را بنویسید.

  ص۹۷

  به منظور افزایش طول عمر خودرو، کاهش استهلاک قطعات، جلوگیری از خرابی‌ های ناگهانی و ایمنی راننده و سرنشینان، انجام بازدیدهای دورهای در فواصل زمانی مشخص، لازم و ضروری است.

 4. نکات ایمنی در بررسی سطح مایع خنک کننده‌ی موتور را بنویسید

  ص۹۸
  • در هنگام گرم بودن موتور هرگز ِ در رادیاتور را باز نکنید! زیرا خطر پاشیدن آب جوش و سوختگی شدید وجود دارد
  •  ِدر مخزن انبساط مانند  ِدر رادیاتور است و هرگز هنگام گرم بودن موتور نباید باز شود.  
  • بهتر است همیشه در خودرو یک ظرف حاوی آب وجود داشته باشد.
 5. نکات ایمنی در بررسی سطح مایع ترمز را بنویسید

  ص۹۹
  • مایع ترمز یک مادۀ سمی است، بنابراین از تماس دست با آن جلوگیری کنید. 
  • ریختن مایع ترمز روی بدنۀ خودرو باعث از بین رفتن رنگ خواهد شد. 
  • در هنگام افزودن مایع ترمز  حتما به رنگ مایع ترمز موجود در مخزن توجه کنید. زیرا ترکیب دو مایع ترمز مختلف، باعث فرسایش قطعات سیستم ترمز خودرو می‌گردد.
 6. باتریهای موسوم به سیلد، نیازی به افزودن مایع باتری ندارند و جهت اطلاع از سلامت باتری باید به رنگ چشمی آن توجه نمود. رنگ ………………. نشانه سلامت باتری است

  ص۱۰۱

  سبز

 7. نکات ایمنی در هنگام کار بر روی باتری خودرو را بنویسید

  ص۱۰۱
  • مایع باتری مادۀ بسیار خطرناکی است. قبل از تماس با باتری از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید
  • مراقب باشید مایع درون باتری بر روی رنگ خودرو ریخته نشود، زیرا به دلیل اسیدی بودن، باعث خورده شدن رنگ خودرو می شود. 
  • هنگام کار با باتری، برای جلوگیری از ایجاد جرقه، از قرار دادن قطعات فلزی روی باتری خودداری کنید. 
  • از قرار دادن باتری در مجاورت شعله خودداری نمایید.
 8. نکات ایمنی در هنگام کار با جعبه فیوز داخل خودرو را بنویسید

  ص۱۰۳
  • قبل از آن که ِدر جعبه فیوز را باز کنید، از خاموش بودن خودرو مطمئن شوید. 
  • فیوز  جدید باید از نظر آمپر با فیوز سوخته مطابقت داشته باشد. 
  • اگر فیوز تعویضی  مجددا بسوزد، نشاندهنده وجود عیب در سیستم الکتریکی خودرو است، بنابراین برای رفع مشکل به یک تعمیرگاه  مجاز مراجعه کنید.
 9. باد تایرهای خودرو باید هر …………. یکبار، زمانی که تایرها ……………….. هستند، بررسی شود

  ص۱۰۳

  ماه - خنک

 10. کم بودن باد تایرها چه اشکالی دارد؟

  ص۱۰۳

  کم بودن باد تایر باعث  کاهش عمر تایر و افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

 11. نکات ایمنی مربوط به تایر خودرو را بنویسید

  ص۱۰۴
  • هرگز با تایرهای ساییده شده، پاره و فرسوده رانندگی نکنید
  • تایرهای کم باد به سرعت ساییده می‌شوند که می‌تواند برای ایمنی سرنشینان خطرناک باشد
  • مواظب باشید میزان فشار باد تایرها از حد مجاز بالاتر نباشد زیرا خطرآفرین است. 
  • حتما تاریخ انقضای تایرها را مورد بررسی قرار دهید. 
 12. چه زمانی باید تایر را تعویض کرد؟

  ص۱۰۴
  • تایرها دارای علامت‌هایی هستند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج‌ها قرار گرفته‌اند. هنگامی که عمق آج تایر از حد استاندارد کمتر باشد، باید جهت تعویض آن اقدام نمود
  • تایرهای پاره و فرسوده باید تعویض شوند.
  • همچنین در صورتی که تاریخ انقضای تایر سپری شده باشد، باید تایر تعویض شود.
 13. نکات ایمنی در هنگام تعویض چرخ خودرو را بنویسید

  ص۱۰۵
  • درصورت توقف در کنار جاده،  حتما در فاصله مطمئن، از مثلث اعلام خطر برای هشدار به رانندگان مسیر استفاده شود
  • پس از تعویض چرخ پنچر، در اولین فرصت نسبت به رفع عیب آن اقدام شود.
  • جهت اطمینان از عدم حرکت خودرو، در هنگام تعویض چرخ پنچر از ابزار مهار چرخ استفاده کنید.
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری