سوالات پودمان تاسیسات مکانیکی همراه با پاسخ

پودمان تاسیسات مکانیکی

نهم-تاسیسات

 1. شاخه‌های عمده‌ی تاسیسات مکانیکی را نام ببرید

  شکل۶-۱ ص۶۸
  • تاسیسات بهداشتی
  • تاسیسات گرمایشی (حرارتی)
  • تاسیسات تهویه مطبوع
  • تاسیسات سرمایشی (برودتی)
  • تاسیسات گاز رسانی
  • تاسیسات آتش نشانی
 2. چند نوع شیر آب وجود دارد؟
  ص۷۰
  شیر آب شامل دو دسته‌ی کلی شیر بین مسیر و شیر برداشت است. معمولا به شیر بین مسیر، شیر فلکه و به شیر برداشت، شیر می‌گویند.
 3. مراحل تعویض شیر سرشیلنگی را بنویسید

  ص۷۰
  1. بستن شیر فلکه اصلی
  2. باز کردن شیر با دو آچار
  3. پیچاندن نوار تفلون روی شیر نو
  4. بستن شیر با دست به لوله
  5. محکم نمودن شیر با دو آچار
  6. آزمایش نهایی شیر آب
 4. بستن نوار تفلون به چه صورتی باید باشد؟

  ص۷۰

  دقت کنید نوار تفلون را در جهت رزوه‌ی پیچ، طوری بپیچید که پهنای نوار به صورت باز روی رزوه قرار گیرد.

 5. پیچ‌های چند گوش (چهار گوش یا شش گوش یا ….) را باید با چه آچاری باز و بسته کرد؟

  ص۷۰

  باید با آچار ویژه‌ی خود یا با آچار قابل تنظیم باز و بسته شوند. هرگز پیچ‌های چند گوش را با آچار لوله گیر باز نکنید.

 6. بیشترین علت احتمالی چکه کردن شیرهای برداشت آب از چیست؟
  ص۷۱
  از فرسوده شدن واشر آب بندی آن است.
 7. مراحل تعویض واشر شیر سرسیلنگی را بنویسید

  شکل ۶-۴
  1. بررسی دلیل چکه کردن آب از شیر
  2. بستن شیر فلکه اصلی
  3. باز کردن کلگی شیر با آچار در جهت پاد ساعتگرد
  4. ادامه باز کردن کلگی شیر با دست
  5. باز کردن مهره‌ی روی واشر
  6. جایگزینی واشر آب بندی و سفت کردن آن
  7. بستن کلگی شیر ابتدا با دست و سپس محکم کردن آن با آچار
  8. باز کردن شیر فلکه اصلی
  9. آزمایش آب بندی شیر
 8. در زمان بستن کلگی شیر، شیر باید در حالت ........... باشد
  ص۷۱
  باز
 9. مراحل رفع چکۀ آب در شیر اهرمی را بنویسید.

  ص۷۲
  1. بستن شیر‌های آبگرم و سرد پیسوار زیر کاسه
  2. بازکردن دستۀ شیر با آچارآلن
  3. جدا کردن دستۀ شیر
  4. بازکردن پولکی
  5. بازکردن پیچ روی مغزی (گلند)
  6. درآوردن مغزی (کارتریج)
  7. کنترل نشیمنگاه
  8. اطمینان از سالم بودن قطعات و تعویض مغزی
  9. سوار کردن اجزای باز شده
 10. روش‌های برطرف نمودن گرفتگی لولۀ آبراهۀ کاسۀ ظرف‌شویی را (فقط) نام ببرید

  ص۷۳
  • استفاده از لوله باز کن دستی
  • استفاده از مواد شیمیایی
  • باز کردن سیفون
 11. روش رفع گرفتگی لوله‌ی ظرفشویی با لوله باز کن دستی را شرح دهید

  ص۷۳

  الف ــ کمی آب در کاسه بریزید و کلاهک لاستیکی را (که بهتر است لبه‌ی آن آغشته به پارافین باشد) روی زیرآب کاسه قرار دهید

  ب ــ با فشار روی دسته‌ی لوله بازکن، آب و هوای جمع شده‌ی زیر کلاهک وارد لوله میشود، این کار را چند بار تکرار کنید تا آبراهه باز شود. توجه کنید که در حال کار، کلاهک هیچگاه از روی کاسه بلند نشود

 12. برای رفع گرفتگی لوله به کمک مواد شیمیایی، بهتر است شما از ....…….……..... و ...………....... استفاده کنید

  ص۷۳

  جوش شیرین و سرکه

 13. مراحل رفع گرفتگی لوله با مواد شیمیایی (سرکه و جوش شیرین) را بنویسید.

  ص۷۳
  1. تخلیه آب کاسه
  2. ریختن یک استکان جوش شیرین
  3. افزودن سرکه و گذاشتن درپوش زیر آب
  4. ریختن مقداری آب داغ (حدود دو لیوان) پس از پنج دقیقه
 14. مراحل رفع گرفتگی از طریق بازکردن سیفون را نام ببرید.

  ص۷۴
  1. قراردادن ظرف زیر سیفون و بازکردن آن
  2. جداسازی هوابند(شتر گلو)
  3. جداسازی لوله پساب ماشین لباسشویی و ماشین ظرف ‌شویی
  4. جداسازی سایر بخش‌ها
  5. شست وشوی داخل سیفون
  6. اتصال سیفون
 15. برای کم کردن حجم آبگیری فلاش تانک‌ و صرفه جویی در مصرف آب، چه راهکاری وجود دارد؟
  ص۷۶
  می‌توان یک بطری پر شده‌ی آب را در محل مناسبی از مخزن قرار داد
 16. مراحل سرویس دوره‌ای کولر آبی را بنویسید

  ص۷۶
  1. تعویض پوشال‌ها
  2. تمیز کردن تشتک
  3. بررسی وضعیت تسمه
  4. تنظیم شناور
  5. روغن کاری یاتاقان‌ها
  6. بررسی و تمیز کردن پمپ آب
  7. تمیز کردن پروانه
  8. آزمایش صحت مدار آب پخش کن
  9. بررسی دریچه کولر
 17. مراحل راه اندازی رادیاتور را بنویسید

  ص۷۷
  1. باز کردن شیر رفت
  2. باز کردن شیر برگشت (زانو قفلی)
  3. باز کردن شیر هواگیری تا گرم شدن تمام پره‌ها و خروج آب هوای سیستم
 18. د چنانچه رادیاتور سرد شود و یا صدا کند، شما میتوانید با  .............................. آن­ را رفع کنید.

  ص۷۷

  هواگیری

 19. فاصله‌ی عمودی کلاهک دودکش ازهر مانع روی بام باید دست کم چقدر بالاتر باشد؟

  ص۷۸

  شصت سانتی‌متر

 20. فاصله بین دودکش تا کولر آبی و یا دریچه‌های تأمین هوای ساختمان باید دست کم .................. باشد.

  ص۷۸

  سه متر

 21. برای خروجی دودکش هر دستگاه گازسوز باید یک ..................... نصب شود

  ص۷۸

  کلاهک H

 22. عبور دودکش از  ....................…………. یا ............................ مجاز نیست

  ص۷۸

  داخل حمام یا سقف کاذب آن

 23. شکل زیر چه نکته‌ی ایمنی را بیان می‌کند؟

  ص۷۸

  اتصال لولۀ هود اجاق گاز به لولۀ رابط دستگاه گاز سوز مجاز نیست.

 24. شکل زیر چه نکته‌ی ایمنی را بیان می‌کند؟

  ص۷۸

  هرگز از لوله‌های خرطومی به جای لولۀ رابط دودکش استفاده نکنید.

 25. شکل زیر چه نکته‌ی ایمنی را بیان می‌کند؟

  ص۷۸

  قبل از راه‌اندازی دستگاه گازسوز از باز بودن مسیر دود در دودکش اطمینان حاصل کنید.

 26. شکل زیر چه نکته‌ی ایمنی را بیان می‌کند؟

  ص۷۸

  استفاده از دود کش با قطر کمتر از  15 سانتیمتر برای  آبگرمکن دیواری یا پکیج  شوفاژ دیواری  مجاز نیست.

 27. شعله‌ی دستگاه گازسوز باید به چه رنگی باشد؟
  ص۷۹
  آبی
 28. ـبرای اتصال دستگاه گازسوز از شیلنگ‌های  ویژۀ  گاز با طول حداکثر ........................ استفاده کنید.

  ص۷۹

  ۱۲۰ سانتی متر

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری