سوالات پودمان برق با پاسخ

پودمان برق

برق-نهم

 1. امروزه .................. نقش مهمی در تامین الکتریسیته ایفا می‌کنند
  ص۵۴
  انرژی‌های نو
 2. چهار نکته‌ی ایمنی در کار با برق را نام ببرید

  ص۵۵
  • تمام اقدامات نگهداری و تعمیر مربوط به دستگاههای برقی فقط توسط فرد مجاز انجام گیرد؛
  • هنگامی که دستگاهها درحال تعمیرند باید کلیه کلیدها قطع و فیوزها باز باشند؛
  • به هیچ وجه سیم لخت را داخل سوراخهای پریز نکنید؛
  • هنگام کار با برق در کارگاه مدرسه، از دبیر مربوطه اجازه بگیرید. 
 3. در صورت مواجه شدن با فرد برق گرفته، چه باید کرد؟

  ص۵۶

  در صورت مواجه شدن با فرد برق گرفته، ضمن حفظ آرامش، قبل از هراقدام، جریان برق را قطع و با رعایت نکات ایمنی و پزشکی، مصدوم را از محل تماس با برق جدا کنید و در صورت نیاز اقدام به تنفس مصنوعی کنید

 4. وزارت مسکن و شهرسازی مجموعهای از استانداردهای حداقلی را در زمینه عملیات ساختمانی تدوین نموده است که در مجموع ................................. نامیده میشود.
  ص۵۶
  مقررات ملی ساختمان
 5. هدف از تدوین مقررات ملی ساختمان چیست؟

  ص۵۶

  هدف از تدوین این مقررات، در حد امکان تضمین ایمنی افراد و نیز سلامت ساختمان، تأسیسات و محتویات آن است و در عین حال، ایجاد شرایطی است که تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده به نحوی صحیح و رضایت بخش کار کنند. این مقررات باید در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

 6. شکل زیر، نماد چه وسیله‌ی برقی است و کاربرد این وسیله چیست؟

  جدول۲-۵

  فیوز.

  حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و عبور جریان زیاد

 7. شکل زیر، نماد چه وسیله‌ی برقی است و کاربرد این وسیله چیست؟

  جدول۲-۵

  پریز برق ارت دار

  استفاده مستقیم از انرژی الکتریکی

 8. شکل زیر، نماد چه وسیله‌ی برقی است و کاربرد این وسیله چیست؟

  جدول۲-۵

  لامپ (عمومی)

  تبدیل انرژی الکتریکی به روشنایی

 9. شکل زیر، نماد چه وسیله‌ی برقی است و کاربرد این وسیله چیست؟

  جدول۲-۵

  کلید یک پل

  قطع و وصل یک مسیر جریان

 10. شکل زیر، نماد چه وسیله‌ی برقی است و کاربرد این وسیله چیست؟

  جدول۲-۵

  کلید دو پل

  قطع و وصل دو مسیر جریان

 11. شکل زیر، نماد چه وسیله‌ی برقی است و کاربرد این وسیله چیست؟

  جدول۲-۵

  کلید تبدیل

  قطع و وصل جریان از دو مکان

 12. شکل زیر چه ابزاری را نشان می‌دهد؟

  شکل ۳-۵

  سیم چین

 13. شکل زیر چه ابزاری را نشان می‌دهد؟

  شکل ۳-۵

  دَم باریک

 14. شکل زیر چه ابزاری را نشان می‌دهد؟

  شکل ۳-۵

  فازمتر

 15. در مصارف خانگی (تک فاز) چه رنگ‌هایی برای سیم نول در نظر گرفته می‌شود؟
  ص۵۸
  رنگ‌های روشن مانند آبی و زرد
 16. در مصارف خانگی (تک فاز) چه رنگی برای سیم ارت در نظر گرفته می‌شود؟
  ص۵۸
  رنگ زرد با حاشیه سبز رنگ
 17. داکت چیست؟
  ص۵۹
  محفظه‌ی پلاستیکی برای انجام سیم کشی روکار
 18. فیوز مخصوص روشنایی در مصارف خانگی معمولا چند آمپر است؟

  ص۵۹

  ۱۰ آمپر

 19. برای سیم کشی یک لامپ، از چه سیمی استفاده می‌شود؟
  ص۵۹
  سیم با سطح مقطع یک و نیم میلیمتر مربع (1.5mm2)
 20. به چه دلیل بهتر است رنگ سیم فیوز تا کلید با رنگ سیم کلید تا لامپ فرق داشته باشد؟
  ص۶۰
  برای انجام سیم کشی و عیب یابی راحت‌تر
 21. فیوز مخصوص پریز در مصارف خانگی معمولا چند آمپر است؟
  ص۶۰
  معمولا ۱۶ آمپر
 22. برای سیم کشی پریز، از چه سیمی استفاده می‌شود؟
  ص۶۰
  سیم با سطح مقطع دو و نیم میلیمتر مربع (2.5mm2)
 23. سیستم اتصال به زمین چه نام دارد؟

  ص۶۰

  اِرت

 24. زمان اوج مصرف برق در ایران، چه موقع است؟

  ص۶۱

  حوالی ظهر (به علت اســتفاده از کولر و پنکه  در فصل تابســتان) و همچنیــن غروب آفتاب به مدت چهار ســاعت (به علت اســتفاده همه مشترکان از سیســتم روشنایی، ِ تجهیزات برقی و روشــنایی معابر)

 25. یک راه حل برای رفع مشکل تاثیر ناخوشایند نیروگاه‌های سوختی در محیط زیست را بنویسید
  ص۶۲ (جدول۳-۵)
  استفاده از انرژی‌های نو و تجدید پذیر
 26. یک راه حل برای رفع مشکل سبک زندگی مصرف گرایانه در مصرف انرژی را بنویسید
  ص۶۲ (جدول۳-۵)
  استفاده‌ی بهینه و صرفه جویی انرژی و بازیافت
 27. یک راه حل برای رفع مشکل استفاده از وسایل غیر استادارد و پرمصرف را بنویسید
  ص۶۲ (جدول۳-۵)
  استفاده از وسایل استاندارد و دارای برچسب انرژی رده بالا
 28. برای کم کردن خطر برق گرفتگی در حین کار، چه نکات ایمنی باید رعایت شوند؟

  ص۶۳
  • در حال کار با برق دقت کنید که زیر پایتان مرطوب نباشد و چوب خشک یا مواد پلاستیکی که خوبی هستند در زیر پاهایتان قرار دهید.
  • قبل از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید، از خشک بودن کامل دستهایتان اطمینان حاصل کنید
 29. کلید تبدیل به چه منطوری به کار می‌رود؟
  ص۶۳
  این مدار برای خاموش و روشن کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. و معمولا برای اتاق خواب، راهروها، راه پله‌ها و سالن‌های بزرگ که خروجی‌های مختلف دارند و نیز هال‌های برخی واحدهای مسکونی استفاده می‌شود.
 30. مطابق مقررات ملی ساختمان، کلیدها باید کدام سیم (فاز یا نول) را قطع کنند؟

  ص۶۵

  کلیدها باید فاز را قطع کنند. قطع و وصل نول توسط کلید ممنوع است.

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری