سوالات پودمان صنایع دستی (بافت) با پاسخ

پودمان صنایع دستی (بافت)

پودمان-بافت-هشتم

 1. هفت نمونه از محصولاتی را که با روش بافت تولید می‌شوند، بنویسید

  ص52

  انواع پارچه، نوار، سبد، حصیر، طناب، گلیم، و قالی

 2. شیراره پیچی چیست؟
  ص60
  به هم دوختن لبه‌های کناری دو نیمه‌ی بافته‌ تخت، به شکل پیچ باف یا دندان موشی
 3. سه نمونه از کاربرد طناب را در بندهای پوشاک، بنویسید

  ص 61
  • انواع کمربند پیراهن، 
  • بند شلوارهای ورزشی، 
  • بند کیف تلفن همراه
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری