سوالات بازی‌های رایانه‌ای

پودمان بازیهای رایانه ای

بازی-رایانه-ای

 1. چرا بازیکن یک بازی رایانه‌ای فکر می‌کند قانون از پیش تعیین شده‌ای در بازی وجود ندارد و کاملا آزاد است؟
  ص۴۲
  به دلیل وجود ارتباط تعاملی یا دو طرفه.
 2. ........................... بازیهای رایانهای فرد را ناخودآگاه جذب ماجرای بازی میکند و تحت تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی آن قرار میدهد، به این ترتیب مخاطب به آرامی به سوی فضایی که مورد خواسته‌ی سازنده‌ی بازی بوده است، برده شود.

  ص42

  داستانی بودن

 3. مزایای بازیهای رایانه‌ای را بنویسید

  ص۴۲
  • با استفاده از این بازیها میتوان فرایند یاددهی و یادگیری را آسانتر و جذابتر کرد. 
  • با رایانه فرد میتواند هر چند بار که بخواهد، موضوعی را بازی و مرور کند و مهارت و سرعت عمل خود را بالا ببرد. 
  • خطراتی مانند صدمه زدن به محیط، جراحت و غیره که در هنگام انجام بازیهای فیزیکی ممکن است اتفاق بیفتد، در این بازیها کمتر است.
  • به افراد بیمار و کم توان کمک می‌کند که زودتر سلامت خود را بازیابند و به داروهای مسکن کمتری نیاز داشته باشند.
 4. نکات ایمنی در بازی رایانه‌ای را بنویسید

  ص۴۲
  • در انتخاب بازی به اثرات فرهنگی و اجتماعی آن توجه کنید.
  • اگر میخواهید اوقات فراغت خود را با بازیهای رایانهای پر کنید، مواظب باشید که جذابیت‌های بازی، ساعتهای متمادی از وقت گرانبهای شما را تلف نکند و مدیریت زمان داشته باشید.
  • هنگام بازی احساسات خود را کنترل کنید و اجازه ندهید بعد از بازی همچنان ذهنتان درگیر آن باشد.
 5. آسیب‌های جمسانی بازی‌های رایانه‌ای را بنویسید.

  ص۴۳ ش۲-۴
  • فشار به چشم 
  • فشار به ذهن و اعصاب 
  • اشکال در ستون فقرات و استخوانبندی 
  • احساس درد در گردن، کتف و دست 
  • نداشتن استراحت کافی و احساس خستگی
 6. آسیب‌های روانی-تربیتی بازی‌های رایانه‌ای را بنویسید

  ص۴۳ شکل ۲-۴
  • پرخاشگری و ستیزه جویی حاصل از بازی های هیجانی 
  • درونگرایی و کمبود مهارت برقراری ارتباط اجتماعی 
  • دور شدن از محیط خانواده 
  • کم شدن خالقیت و سازندگی
  • افت بهره وری در کار و تحصیل
 7. قطعه برنامه چیست؟
  ص۴۵
  فرمان‌هایی که به شکلک یا صحنه‌ی نمایش می‌گویند چه کاری انجام دهد، قطعه برنامه نامیده می‌شوند.
 8. فرمان‌های کنترلی به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

  ص۴۶

  به دو دسته:

  • فرمان‌های حلقوی
  • فرمان‌های شرطی
 9. مراحل طراحی و ساخت و ارائه‌ی یک بازی رایانه ای را بنویسید.

  ص۴۸ شکل ۹-۴
  1. انتخاب هدف و موضوع
  2. تحلیل و پژوهش
  3. سناریو نویسی
  4. آماده سازی و جمع آوری رسانه‌ها
  5. برنامه نویسی
  6. بررسی و اشکال زدایی
  7. بازاریابی و فروش
  8. پشتیبانی و توسعه
 10. هدف از ساخت یک بازی چه چیزهایی می‌تواند باشد؟

  ص۴۹
  • تفریح و سرگرمی
  • معرفی فرهنگ
  • تبلیغات
  • آموزش
  • بالابردن تمرکز
 11. در سناریوی یک بازی، چه چیزهایی مشخص و مستند میشوند؟

  ص۴۹
  • سَبْک
  • شخصیت‌ها
  • داستان
  • قواعد بازی
  • مراحل بازی
  • نرم افزار ساخت بازی
 12. رسانه‌های مورد نیاز در ساخت یک بازی رایانه‌ای را نام ببرید

  ص۵۰
  • نرم افزارها
  • متن‌ها
  • تصویرها
  • ترسیم‌ها
  • صداها
  • فیلم‌ها
 13. در نرم افزار اسکرچ برای ثبت امتیازهای بازیکن، از ................... استفاده می‌شود
  ص۵۰
  متغیر
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری