مجموعه پرسش‌های پودمان اشتراک گذاری اطلاعات همراه با پاسخ

پودمان اشتراک گذاری اطلاعات

پودمان-اشتراک-گذاری-اطلاعات-هفتم

 1. مراحل تهیه و ارائه یک گزارش را نام ببرید.

  ص90-93
  1. گام اول: شناخت موضوع
  2. گام دوم: انتخاب منابع و جمع آوری اطلاعات
  3. گام سوم: پردازش و مستندسازی اطلاعات
  4. گام چهارم: اشتراک گذاری اطلاعات
 2. برای طراحی صفحات یک ارائه نمایشی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
  ص۹۱
  پیش از تهیه یک پروندهٔ ارائهٔ نمایشی، یک طرح کلی روی کاغذ بکشید و در آن ضمن دسته بندی مطالب، تعداد صفحات، مطالب هر صفحه، محل متن و تصاویر در صفحه و ارتباط بین صفحات را مشخص کنید.
 3. برای اشتراک گذاری مطالب به صورت اسلایدهای نمایشی از نرم افزار ....................... استفاده می‌شود
  ص۹۳
  پاورپوینت
 4. هنگام ارائۀ نمایشی اسلایدها ، دقت داشته باشیدکه فقط …………..…. و …………………. را در اسلایدها به صورت متن و تصویر نمایش دهید و سایر جزئیات را به صورت ……………… بیان کنید تا ارائهٔ شما برای مخاطبان از جذابيت و تعامل بیشتری برخوردار باشد.

  ص۹۳
  1. رئوس مطالب
  2. نکات مهم
  3. شفاهی
 5. در ارائه یک مطلب، کدامیک تاثیر بیشتری بر مخاطبان دارد؟

  1. نوشته‌ها و کلمات
  2. گفتار
  3. آهنگ
  4. تصویر و فیلم
  ص93

  تصویر و فیلم

 6. چهار نوع جلوه‌ی نمایشی مخصوص اجزای اسلاید را در برنامه‌ی پاورپوینت نام ببرید.

  ص۹۴
  • جلوه‌های ورودی
  • جلوه‌های خروجی
  • جلوه‌های تاکیدی
  • جلوه‌های مسیر حرکت
فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری