سوالات پودمان امور اداری و مالی با پاسخ

پودمان امور اداری و مالی

امور-اداری-و-مالی

 1. چهار نمونه از فعالیت‌های مالی را نام ببرید

  ص100
  • محاسبه درآمد شخصی یا خانوادگی 
  • برآورد هزینه‌های زندگی 
  • تقسیم درآمد به هزینه‌های پیش بینی شده 
  • تنظیم اسناد مالی و مستند سازی اسناد
 2. وظیفه دبیرخانه چیست؟
  جدول 7-1 ص101
  دریافت، فرستادن و ثبت نامه‌ها. پخش نامه‌ها
 3. وظیفه کارگزینی چیست؟
  جدول 7-1 ص101
  تامین و سازماندهی نیروی انسانی، برکناری از کار، برقراری حقوق و مزایای کارکنان
 4. وظیفه واحد تدارکات و پشتیبانی یک سازمان چیست؟
  جدول 7-1 ص101
  آماده کردن نیازمندی‌ها، نگه‌داری و اداره انبارها
 5. وظیفه واحد بایگانی یک سازمان چیست؟
  جدول 7-1 ص101
  سازماندهی و نگه‌داری اسناد برای دسترسی آسان
 6. وظیفه واحد حسابداری یک سازمان چیست؟
  جدول 7-1 ص101
  جمع آوری و ثبت اطلاعات و آماده کردن گزارش‌های مالی و حسابداری، پرداخت دستمزد
 7. ویژگی مدیر جلسه چیست؟

  ص 102

  رئیس جلسه باید نشست را چنان اداره کند که افراد بتوانند به نوبت دیدگاه‌های خود را درباره‌ي دستور کار بگویند و در تصمیم‌گیری‌ها همکاری کنند.

  • در برگزاری یک نشست، چه مواردی باید رعایت شوند؟
  • بهتر است برای همه‌ي نشست‌های مهم، صورت جلسه بنویسید و آن‌ها را بایگانی کنید.
  • در برخی موارد همه‌ي افراد شرکت کننده در نشست باید رونوشتی از صورت جلسه را داشته باشند.
  ص 103

  پیش از برگزاری نشست، لازم است اعضا از دستور کار، زمان و مکان آن آگاه شوند و برای برگزاری نشست از آنان دعوت شود.

 8. ویژگی‌های سرپرست پروژه را بنویسید.

  ص 104

  سرپرست پروژه باید:

  • آگاه به کار
  • خوش برخورد
  • توانا در اداره‌ی کار و راهبری افراد

  باشد.

 9. نکاتی را که باید در نوشتن گزارش رعایت شوند، بنویسید.

  ص 104
  1.  برای نوشتن گزارش، داده ها و اطلاعات مورد نیاز را فراهم کنید. داد ه‌ٰها باید درست و دارای پشتوانه باشند. در گردآوری اطلاعات از گمانه زنی پرهیز کنید.
  2.  ساختار گزارش را با هم اندیشی در گروه تنظیم کنید. موضوع، پیش گفتار، بدنهٔ گزارش، پیشنهادها و دستاوردها را در گزارش بنویسید. اگر گزارش دربارهٔ چند زمینه نوشته می شود می توانید آن ها را با توجه به زمان رویدادها یا ارزش موضوع بنویسید.
  3.  گزارش را خوانا، کوتاه و ساده بنویسید و کوشش کنید در گزارش به پرسش هایی از جمله چه چیزی، چه هنگامی، کجا، چگونه، چرا و چه کسی، پاسخ دهید.
  4.  در صورت نیاز، اسناد برجسته و ویژه را به گزارش پیوست کنید.
  5.  پس از نوشتن گزارش، ساختار و محتوای آن را دقیقاً بررسی و درصورت نیاز آن را بازنگری کنید.
  6.  گزارش را پس از امضای افراد گروه به دبیر خود تحویل دهید.
 10. قسمت‌های مختلف یک نامه‌ي رسمی و اداری را بنویسید

  ص 106
  1. - سرلوحه (نام سازمان، شماره و تاریخ و …)
  2. - موضوع نامه (درخواست مرخصی و ...)
  3. - عنوان (مدیریت محترم اداره و ...)
  4. - کلمات احترام (با سلام و احترام و ...)
  5. -  متن نامه
  6. -  امضا
  7. - رونوشت
  8. -  نشانی
 11. اصول نگارش یک نامه‌ی رسمی و اداری را بنویسید.

  ص 107
  •  متن نامه باید واضح ، صریح و خلاصه باشد.
  • شروع و پایانِ نامه با کلمات احترام آمیز همراه باشد.
  • ابعاد کاغذ نامه باید استاندارد باشد و تمیز و با کیفیت مطلوب ارائه شود.
  • نامهٔ اداری باید بدون خط خوردگی باشد و آیین نگارش در آن رعایت شده باشد.
  • متن آن درحد امکان حروف نگاری شده باشد.
  • درج تاریخ نامه در قسمت سمت چپ بالای نامه ضروری است.
  • مستندات مهم به نامه پیوست شود و در زیر تاریخ نامه، عبارت پیوست دارد درج شود.
  • نامه توسط درخواست کننده امضا شود.
  • مشخصات فردی و نشانیِ ارائه دهندهٔ نامه مشخص شود.
  • همیشه تصویری از نامهٔ ارسالی خود به همراه شمارهٔ ثبت آن را برای پیگیری های بعدی همراه خود داشته باشید.
 12. حسابداری را تعریف کنید.
  ص 108
  فرآیند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارش گیری اطلاعات اقتصادی را حسابداری می‌گویند.
 13. معادله‌ي حسابداری (ترازنامه) را بنویسید

  ص 108

  دارایی‌ها = بدهی‌ها + سرمایه

 14. در حسابداری، دارایی چیست؟

  ص 108

  به منابع اقتصادی که متعلق به یک واحد اقتصادی هستند و انتظار می رود در آینده منفعتی برای آن واحد ایجاد کنند، دارایی گفته می شود، مانند موجودی نقد، ساختمان، اثاثه، تجهیزات و غیر آن 

 15. در حسابداری، بدهی چیست؟

  ص 108

  وقتی اشخاص دیگری غیر از مالک، نسبت به دارایی های یک واحد اقتصادی ادعا یا حقوق مالی داشته باشند، می‌گویند آن واحد بدهی دارد، مانند وام دریافتی از بانک، خرید نسیهٔ دارایی ها و غیر آن ها

 16. در حسابداری، سرمایه چیست؟
  ص 108
  حق یا ادعای مالی مالک نسبت به دارايي‌های یک واحد اقتصادی را سرمایه می‌نامند.
 17. برگ خرید باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

  ص 110

  برگ خرید باید سربرگ، مهر و امضای صادر کننده، نشانی فروشنده و تاریخ داشته باشد. همچنین تعداد و مشخصات کالا و بهای آن بدون قلم خوردگی در آن درج شود. برای کالاهایی که خدمات پشتیبانی و گارانتی دارند، باید شمارهٔ سریال کالا نیز در برگ خرید ثبت شود.

  نمونه یک فاکتور فروش
  نمونه‌ی یک فاکتور فروش
 18.  قیمت فروش مانتو قبل از تخفیف 800,000 ریال است و فروشگاه 20 % تخفیف دارد، قیمت فروش مانتو پس از تخفیف چقدر است؟

  ص 113

  مبلغ تخفیف:

  مبلغ تخفیف: 800,000 * 20% = 160,000

  قیمت فروش: 800,000 - 160,000 = 640,000

فهرست مجموعه سوالات کاروفناوری